I behov av testamente?

I dagens läge består de flesta familjer av dina, mina och våra barn, vilket ofta kräver ett testamente för att skapa extra trygghet.

Är ni gifta och har barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att få ut hela sin arvslott direkt när föräldern avlider.  Det kan göra att det blir svårt för den kvarlevande maken att bo kvar i bostaden när den tvingas lösa ut särkullbarnet med likvida medel.

Genom ett testamente kan man förordna om att särkullbarn endast ska ha rätt att få ut sin laglott vid den först avlidne makens frånfälle, vilket motsvarar hälften av deras arvslott, och få ut resterande del av arvet först när båda makarna har gått bort.  På så sätt blir det lättare för den efterlevande maken att ha råd att behålla hus och hem.

Ett testamente är även ett ytterligt tillfälle att förordna om att arvet ska vara enskild egendom för sina barn. Skulle barnet senare separera med sin respektive ingår inte arvet i en bodelning dem emellan.