Nytt rättsfall från Högsta Domstolen, ”den betalande sambon”

Högsta Domstolen avgjorde i februari ett ärende som klargör vad som gäller när en sambo investerar pengar i egendom som ägs av den andre sambon.

Bodelning av samboegendom

När sambor separerar har en sambo rätt att begära bodelning. Bodelningen innebär att samborna delar lika på det som är samboegendom. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget under förutsättning att det har anskaffats för gemensamt bruk. I rättsfallet hade ”den betalande sambon” flyttat in i ”ägarsambons” bostad. Bostaden utgjorde därmed inte samboegendom.

Bevisbörda

Den betalande sambon hade gjort investeringar och bekostat renoveringar i sambornas gemensamma bostad. När paret separerade ville den betalande sambon få ersättning från ägarsambon för de investeringar han gjort i bostaden. Eftersom ägarsambon ägde bostaden innan förhållandet inleddes gjordes ingen bodelning. Ägarsambon behöll därför bostaden. Ägarsambon ansåg inte heller att hon var skyldig att ersätta den betalande sambon. Fallet gick hela vägen upp till Högsta Domstolen som gick på ägarsambons linje. Högsta Domstolen säger i rättsfallet att det är upp till den som påstår att det finns en skuld mellan samborna att visa att det faktiskt finns en skuld. 

Följder av rättsfallet

Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen. Investeringen görs med utgångspunkten att samboförhållandet ska bestå. Om en sambo som investerar i ägarsambons egendom vill säkra att få tillbaka de pengar hen har investerat bör den betalande sambon se till att det antingen upprättas ett skuldebrev mellan samborna eller att den betalande sambon får ersättning i form av en ägarandel i egendomen. 

Vi på Fjällmans Juridik har lång erfarenhet av att hjälpa sambor med det juridiska. Om du har frågor gällande hur du som sambo kan skydda dig ekonomiskt vid en framtida separation eller vid dödsfall får du gärna kontakta oss för mer information.