Om jag har blivit sjuk vad ska jag göra?

Om du insjuknat i Covid-19 och vill skriva ett testamente är det viktigt att du tar kontakt med oss direkt. Ditt tillstånd kan snabbt försämras och vi kan enbart hjälpa dig så länge som vi kan tala med dig. Det är viktigt att du fortfarande har förmåga att förstå och besvara enklare frågor så att vi kan säkerställa att handlingarna som vi ska upprätta får den effekt som du önskar.

Om du insjuknat i Covid-19 kan vi inte träffa dig utan måste hjälpa dig över video-/telefonmöte.

Det är vanligt att närstående kontaktar oss för att de vill att vi ska skriva handlingar åt en anhörig som är sjuk. Natuligtvis kan vi hjälpa till med det om vi får möjlighet att tala med den som är sjuk.

Ta väl hand om er!