Risker med att upprätta sitt eget testamente

Vi får ofta frågan om vi kan skicka över en mall för testamente. Tyvärr är arvsrätten alldeles för komplicerad för att en mall ska kunna ge ett bra skydd. För att kunna säkerställa att testamentet får den effekt som testator (den som upprättar testamentet) vill behöver vi som jurister inom området ställa en rad frågor för att utreda vilka legala arvingar som finns, hur ekonomin ser ut, om man ärvt något med fri förfoganderätt osv. Dom begreppen som används är inga ord som man använder i det vanliga språkbruket, och begreppen har olika innebörd.
Risken med att upprätta ett testamente på egen hand är att det kan uppstå olika tolkningar kring testamentet. Tolkningar av testamente är något som domstolen får ta ställning till, för det fall dödsbodelägarna inte kan komma överens. Det är få personer som vill att det ska bli så stora konflikter