Ta makt över din framtid – framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 kom den nya lagen om framtidsfullmakter. En dörröppnare för självbestämmande. Nu stannar de viktiga besluten hos dig och du kan ta makten över din framtid. Framtidsfullmakten kan formuleras på många olika sätt och omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Framtidsfullmakten särskiljer sig från tidigare fullmakter då den börjar gälla först den dag du inte längre kan fatta dina egna beslut. Vem vill du ska fatta besluten för dig? Alternativet du står inför är, en för dig okänd godman/förvaltare eller närstående med framtidsfullmakt.

Som vid alla juridiska handlingar handlar det om att problematisera, vilka situationer kan du komma att ställas inför och vad vill du ska gälla i dessa fall. Vill du att en person ska företräda dig enskilt eller ska flera personer företräda dig i gemenskap? ska någon granska de beslut som tas? Det kan gälla små beslut som att betala räkningar och stora som att sälja bostäder.

Vad gör vi jurister? vi frågar, vi lyssnar, vi utreder, vi skriver de där små orden som kan betyda så mycket. Vi formar en handling som ska vara tydlig och lätt att använda.

Vi  säkerställer att du behåller makten över din framtid.