Upprätta testamente i Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring  031-310 93 90  eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Ett testamente är en handling med vilken du kan bestämma vad som skall hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Dokumentet kan underlätta för anhöriga och förhindra en framtida arvstvist. I testamentet fördelar du dina tillgångar, och du kan bestämma vilka förbehåll som ska gälla för arvet. 

Skriva testamente hos oss

Oavsett hur du väljer att leva ditt liv, ensam eller tillsammans med någon, är det bra att se över ditt juridiska skydd. Om du väljer att upprätta ett testamente är det viktigt att det sker på rätt sätt för att utfallet ska bli som tänkt. Säkerställ att det uppfyller lagens formkrav och är giltigt genom att låta en jurist upprätta det.

På Fjällmans Juridik hjälper vi dig att upprätta ett både tydligt och giltigt testamente – som fördelar dina tillgångar på det sätt du vill, med de förbehåll du önskar.   

Gifta

Enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall. Om ni som gifta har barn från tidigare förhållande eller äktenskap, ärver barnen i första hand – det kan göra att det finns anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas.

Vill du att någon utomstående ska ärva något, eller vill du att en specifik sak ska tilldelas någon vid arvskiftet? Då bör du reglera det i ett testamente.   

Sambor

Som sambo saknar du arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Det enda du har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk. Vill ni som sambor ha ytterligare efterlevandeskydd måste ni upprätta ett testamente eller gifta er.
 
Om ni har barn från tidigare förhållanden bör ni även fundera över om barnet eller barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.   

Ensamstående

Som ensamstående är det viktigt att du funderar på hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Om du saknar arvingar eller vill att tillgångarna ska tillfalla någon särskild, bör du upprätta ett testamente. Dina barn är dina primära arvingar. Ifall dessa inte längre finns kvar, men själva har barn – kommer dina barnbarn kunna kräva ut sin laglott

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, och testamentet kan ändra arvsordningen. 

Se över befintliga testamenten

Vi rekommenderar att du ser över ditt testamente med jämna mellanrum. Ibland kan familjeförhållanden ha ändrats över tid, vilket gör att en tillämpning av testamentet ger ett annat resultat än vad som var det ursprungliga syftet med handlingen. Det kan då vara nödvändigt att upprätta ett nytt testamente, så att arvet fördelas på det sätt som var tänkt.

Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer. Det gäller före lag, även om lagändringar skett sedan testamentet skrevs. Anlita en sakkunnig person för att få hjälp med att upprätta testamentet för att få det utfall du önskat.

På Fjällmans Juridik hjälper vi dig att upprätta nya testamenten och granska befintliga.

Bevakning av testamente

Originaltestamenten finns inte registrerade vid någon myndighet. Det är därför avgörande att originalhandlingen kommer fram vid ett dödsfall. En kopia är inte formellt giltig.

Vi hjälper till med förvaring och bevakning av testamente, vilket innebär att vi förvarar originalhandlingen och bevakar den mot ett centralt register för dödsfall. Vi meddelar anhöriga att ett testamente finns och att vi har originalet om testatorn avlidit.

Vi erbjuder även arkivering av testamenten, läs mer om det här: Arkivering.