Undvik fallgroparna vid upprättandet av en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en handling som gäller i framtiden om du på grund av sjukdom, psykisk
ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och
personliga angelägenheter. En framtidsfullmakt innebär således att du själv kan välja en person
som du känner väl och litar på som kan företräda dig i framtiden istället för en tillförordnad
god man, vilket tingsrätten tar beslut om.


Vi kommer ibland i kontakt med kunder som frågar oss om det finns någon mall att använda för
att upprätta en framtidsfullmakt. Även kunder som tidigare använt sig av en mall kontaktar oss
eftersom de är osäkra huruvida deras mall verkligen är gällande hos banker och myndigheter.


Det som först och främst är viktigt att tänka på för att framtidsfullmakten ska vara giltigt är att
framtidsfullmakten uppfyller gällande formkrav. Därtill är det bra att känna till att flera banker
och myndigheter ställer upp högre krav på vad som ska framgå av framtidsfullmakten för att de
ska godta den. Det är därför viktigt att framtidsfullmakten är specificerad och inte för generell för
att du ska kunna känna dig trygg med att framtidsfullmakten faktiskt går att tillämpa i framtiden.


Förutom att formkraven ska vara uppfyllda är det också viktigt att själv ställa sig frågan om
mallen verkligen är anpassad utifrån dina önskemål, eftersom en mall sällan är anpassad utifrån
din egen personliga situation. Du bör därför ställa dig själv frågan ”vad är det som jag vill att
fullmaktshavaren ska kunna hjälpa mig med i framtiden?”. Det kan exempelvis röra sig om att
betala räkningar, deklarera eller att sälja en fastighet för din räkning. Du behöver också fundera
över om du vill att fullmaktshavaren ska kunna företräda dig ensam eller tillsammans med någon
annan. Det kan även vara så du vill att fullmaktshavaren ska företräda dig ensam i vissa beslut och
i andra större beslut, såsom att sälja din fastighet eller värdepapper och fonder, ska
fullmaktshavaren företräda dig tillsammans med någon annan exempelvis övriga syskon.


Det är även viktigt att känna till att en framtidsfullmakt är ett förtroendeuppdrag och att det rör
sig om en ensidig handling. Det är därför enbart fullmaktsgivaren som är juridiskt bunden av
framtidsfullmakten. Något som många missar att reglera är vad som ska gälla om
fullmaktshavaren inte kan eller vill åta sig uppdraget när framtidsfullmakten har trätt i kraft. Det
kan därför vara bra att utse en ersättare till fullmaktshavaren. Om du inte har utsett en ersättare i
framtidsfullmakten och fullmaktshavaren inte åtar sig uppdraget är det ändå en god man som ska
tillförordnas.


Vi har nu gått igenom några saker som är viktigt att ta ställning till i din framtidsfullmakt, men
det finns även många fler frågor som bör reglers för att framtidsfullmakten ska vara utformad
efter din personliga situation och efter dina önskemål.


För att skräddarsy din framtidsfullmakt efter din personliga situation och få mer information om
vad du kan reglera i din framtidsfullmakt, Vänligen kontakta oss och boka in ett möte med en av
våra jurister.