Vi skiljer oss som vänner

Ni har bestämt er, ni är muntligen överens om hur ni vill dela era saker, vem som ska ta över bostaden och hur mycket ersättning den som flyttar ska få. Nu fattas det bara att skriva ett bodelningsavtal. Här kan Fjällmans Juridik hjälpa er. 

Vi träffas för ett rådgivningsmöte där ni berättar vad ni kommit överens om. Vi hjälper er med andelsberäkning och att skriva de juridiska villkoren. Vi reglerar bl.a. när pengarna ska betalas och när lånen ska flyttas över. När ni känner er nöjda med avtalsinnehållet träffas vi för underskrift. Många säger att det är dyrt att skilja sig. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att vara överens. 

Visste ni att ni har avtalsfrihet? Det betyder att ni inte måste dela 50/50. Är ni överens om en delning 70/30, så är det okej. Frångår ni principen om hälftendelning är det bra om ni skriver en förklaring till varför ni valt att göra det. Det är även bra om det framgår av avtalet hur mycket ena parten avstår ifrån. 

Visste ni att det är formkrav på bodelningsavtal? Det betyder att muntliga avtal inte är bindande. Därför är det viktigt att allting ni kommit överens om står med i bodelningsavtalet. 

Varför ska vi skriva ett bodelningsavtal om vi är överens? Det är ett lagkrav att bodela, alla makar måste göra ett formriktigt ekonomiskt avslut. Bodelningen sker inte per automatik bara för att man får en dom om äktenskapsskillnad och skyldigheten att bodela försvinner inte för att man blundar för den. Stora problem kan uppstå om man inte bodelar på rätt sätt, det kan handla om svårigheter att sälja bostaden, svårigheter att ta nya lån etc. 

Vad ska vi göra nu? Ni ringer till er bank och beställer saldo- och räntebesked per er brytdag (dagen som er ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten). Ni gör en enkel uppställning av era respektive tillgångar och skulder. Sen bokar ni en tid med oss. Finns det äktenskapsförord, gåvobrev, skuldebrev eller dyl. så tag med dessa handlingar till mötet.

En av oss ska köpa ny bostad och det är bråttom att få bodelningsavtalet klart? Fjällmans har ett s.k. skyndsamhetstillägg. Det innebär att ert ärende prioriteras framför andra pågående ärenden och handläggningstiden blir mycket kort. Detta kostar + 1 000 kr/h. Om ni önskar detta tillägg är det bra om ni meddelar det till juristen vid bokningen av det inledande mötet.