Vilka tillgångar ingår i en bodelning vid äktenskapsskillnad?

När ett gift par har bestämt sig för att gå skilda vägar ska en ansökan om äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Därefter ska en bodelning göras. Bodelning innebär att makarnas tillgångar och skulder ska fördelas mellan dem. Lagstiftarens tanke är att tillgångarna och skulderna ska delas lika mellan makarna. De tillgångar som ingår i en bodelning är de tillgångar som utgör giftorättsgods och de skulder som är hänförliga till giftorättsgodset.

Som gifta så utgör allt det makarna äger som huvudregel giftorättsgods. Att något är giftorättsgods innebär inte att den andra maken har något ägande i egendomen under äktenskapet. Maken som har pengarna på sitt konto eller köpt/fått saken är fortsatt ägare. Det giftorätten innebär är att den andre maken har rätt har till halva värdet av pengarna eller saken vid en bodelning.

Om någon av makarna har enskild egendom ingår den inte i bodelningen. Enskild egendom kan en make ha om den tagit emot arv eller gåva med en föreskrift om att arvet eller gåvan ska vara enskild egendom. Makarna kan även ha låtit upprätta ett äktenskapsförord enligt vilket vissa tillgångar är enskild egendom.

Vad, av det som makarna har, som sedan ska tas med i bodelningen, avgörs av den så kallade ”brytdagen”. Brytdagen är den dagen som ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Det är tillgångarna och skulderna som fanns den dagen som kommer ligga till grund för vad som ska ingå i bodelningen. Det innebär att om X har 200 000 kr på sitt konto på brytdagen och dagen efter köper en bil för pengarna kommer inte bilen att ingå i bodelningen, däremot kommer värdet av 200 000 kr att ingå i bodelningen.

Enligt lag är makar skyldiga att göra en bodelning samt att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal där
de bestämmer hur deras tillgångar och skulder ska fördelas. Huvudregeln är att makarna delar lika på giftorättsgodset men det råder avtalsfrihet så makarna kan komma överens om en annan fördelning.

För att få hjälp med uppdelningen av tillgångar och skulder mellan er och för att upprätta ett bodelningsavtal är ni välkomna att kontakta oss på 031-310 93 90.