Happy blogger with earphones sitting in front of laptop

Covid-19, testamente genom videomöte eller telefonmöte

Många av våra klienter är äldre och känner en oro inför spridningen av Covid-19. Fjällmans Juridik tar smittspridningen på stort allvar och har vidtagit en rad åtgärder.

I dessa tider är det särskilt viktigt att du upprättar dina handlingar i tid. Vi har inte möjlighet att träffa dig om du under de senaste 14 dagarna har varit i kontakt med någon som är sjuk i Covid-19 eller om du själv uppvisar symtom.

Tre viktiga handlingar:

 • Fullmakt – en närstående får behörighet att hjälpa dig nu.
 • Framtidsfullmakt – en närstående får behörighet att hjälpa dig om du blir varaktigt sjuk.
 • Testamente – du väljer vem som får vad om du skulle avlida.

Video-/telefonmöte: 

För att boka ett video-/telefonmöte maila till hanna@fjallmans.se

Vi skickar avtalsutkastet till dig/er per post eller mail. 

Fysiska möten: 

Vår personal:

 • Vi har delat upp vår personal på olika kontor.
 • Några i vår personal jobbar hemifrån.
 • Vid minsta förkylningssymptom ska vår personal stanna hemma.
 • Vår personal tvättar händerna och använder handsprit regelbundet bl.a. före och efter kundbesök, måltider och toalettbesök.   
 • Vår personal avstår just nu ifrån handskakningar och kramar.  
 • På våra toaletter har handdukar ersatts med pappersservetter.
 • Vi städar våra bänkytor, handtag, telefoner och datorer dagligen.  

Klient:

 • Om du har träffat, vuxen eller barn, som har haft förkylningssymptom (feber, ont i halsen, hosta och dyl.) under de närmaste 14 dagarna, ber vi dig att flytta fram ditt fysiska möte med oss eller att boka om ditt möte till ett video-/telefonmöte.
 • Om du får förkylningssymptom (feber, ont i halsen, hosta och dyl.) efter ditt besök hos oss vill vi att du skyndsamt mailar till din jurist så att denne kan vidta försiktighetsåtgärder.
 • Tvätta dina händer före och efter besöket hos oss. 

Restriktiva med hembesök

Vi är just nu mycket restriktiva med hembesök, besök på vård-/äldreboende och sjukhus.

Copy link
Powered by Social Snap