Skilsmässa Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring  031-310 93 90  eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Skilsmässa eller separation?

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Kanske sa man en gång ”Vi kommer alltid att älska varandra”, men så fick allting ett slut. Kanske blev er dröm en mardröm. Oavsett om ni går isär som vänner eller som ovänner kan det kännas skönt att få hjälp av en jurist. Vad har respektive make rätt till? Hur bär vi oss åt? Med hjälp av en jurist kan ni fokusera på det som är viktigt och undvika att bråka om onödiga saker.

Behöver ni hjälp inför en kommande skilsmässa eller separation? Vill du veta vad du har rätt till? Boka in ett möte med oss på Fjällmans Juridik så ser vi över er situation. Fråga oss gärna om egendomsvärdering, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal.

Hur skiljer man sig?

Att skilja sig är i de allra flesta fall ett stort beslut och ofta finns det många frågor och funderingar som man behöver få svar på. En skilsmässa innehåller i praktiken flera olika delar och omfattar uppdelning av makarnas ekonomi, bostad, frågor kring eventuella barn och inte minst den känslomässiga delen.  

Går du/ni i funderingar om skilsmässa är vår rekommendation att boka en tid med en jurist för att gå igenom hur en skilsmässa går till och vad som är viktigt att tänka på. Vid detta möte får du en bra överblick över hur processen ser ut, vilka förväntningar du kan ha, hur lång tid det kan ta och vad kostnaden kan bli. För en del makar går skilsmässan enkelt men de allra flesta människor som funderar på skilsmässa eller redan är i processen behöver olika former av råd och hjälp av utomstående. Att få god hjälp och vägledning i ett tidigt skede ökar möjligheterna för en smidig process. En skilsmässa är ofta smärtsam på flera olika sätt men det är viktigt att ha i åtanke att de allra flesta kommer igenom skilsmässan på ett bra sätt och som en starkare person.

Vad börjar man med vid en skilsmässa?

Det första steget i en skilsmässa är att skicka in en gemensam ansökan om skilsmässa till tingsrätten i Göteborg om det är den kommun makarna bor i och om makarna är överens om att skilja sig. Är makarna inte överens om att skilja sig utan det främst är en av makarna som vill detta måste den maken som vill skilja sig istället lämna in en stämningsansökan om skilsmässa till tingsrätten. På Sveriges Domstolars hemsida hittar du de blanketter du behöver för att ansöka om äktenskapsskillnad.

Vad innebär brytdagen?

Brytdagen är den dag som tingsrätten mottog ansökan om skilsmässa. Detta datum är viktigt eftersom man vid bodelningen utgår från detta datum.

Måste man göra en bodelning?

Ja, vid äktenskapsskillnad är det ett lagkrav att genomföra en bodelning. Det enda undantaget som finns är om makarna bara äger enskild egendom och därför inte har någon gemensam egendom att dela. En skriftlig bodelning är av stor vikt och en bevishandling för utomstående att makarna inte har några ekonomiska anspråk mot varandra vilket kan vara särskilt viktigt då någon av makarna vill köpa en bostad/ta lån eller liknande. Efter en skilsmässa har makarna rätt att begära bodelning under mycket lång tid, åtminstone upp till 15 år efter skilsmässan. Väntar man länge är det betydligt svårare att få fram vilka tillgångar och skulder som fanns på brytdagen varför vår rekommendation är att göra bodelningen i anslutning till skilsmässan.

Hur gör vi med barnen, vem får vårdnaden?

Efter en skilsmässa kommer vårdnaden om era barn automatiskt vara på samma sätt som då ni var gifta. I det fall att någon av er eller båda vill ändra på vårdnaden, boendet eller umgänget i och med skilsmässan sker detta i första hand genom att ni kommer överens med varandra om hur vårdnad osv. ska vara efter skilsmässan. Ni skriver då ett avtal om detta mellan er som familjerätten i er hemkommun ska godkänna. Efter deras godkännande är avtalet juridiskt bindande för er. Vår rekommendation vid separationer då barn är inblandade är att vårdnadshavarna alltid skriver avtal som reglerar omständigheterna kring barnet. Ju tydligare avtal desto bättre eftersom det minskar risken för framtida konflikter och otydligheter.

I det fall ni inte kan komma överens så är det en tvist i domstol som gäller.  I det fall du önskar inleda en vårdnadstvist är det rekommenderat att du anlitar ett juridiskt ombud inriktad på vårdnadstvister som kan företräda dig genom hela processen. Det finns inget enkelt svar tyvärr på vem som får vårdnaden om barnet i en vårdnadstvist utan det beror på en mängd faktorer. Det viktigaste är dock att det ska bli bra för barnet och det är det domstolen utgår ifrån vid bedömningen om vårdnaden.

 

Hur lång tid tar det att skiljas?

Hur lång tid det tar innan skilsmässan är avslutad beror främst på om ni har betänketid eller inte. Det finns tre omständigheter som gör att ni får betänketid:

 

  1. Om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.
  2. Om minst en av makarna begär betänketid.
  3. Om bara en av er vill skiljas

 

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader och räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot stämningen.

Har makarna ingen betänketid eller om betänketiden har gått ut och någon eller båda av makarna har begärt fullföljd av skilsmässan tar det oftast någon eller några veckor innan skilsmässan är genomförd hos tingsrätten.

Hur värderar man bostaden om den ena ska bo kvar?

Ni kan antingen själva komma överens om vilket värde ni anser att bostaden har. Ni kan också komma överens om vilken värderingsmetod ni vill använda för bostaden. Kan ni inte komma överens om bostadens värde är det lämpligt att utgå från bostadens marknadsvärde. Ni bestämmer här själva hur ni vill gå tillväga. Kanske ni båda nöjer er med att få en värdering utförd av en mäklare? Är ni mer oense om bostadens värde kan det vara lämpligt att anlita två eller tre mäklare och sedan utgå från ett snittvärde på dessa värderingar vid bestämmande av marknadsvärdet.

Vad kostar det att skilja sig?

Den enda obligatoriska kostnaden för en skilsmässa är ansökningskostnaden till tingsrätten på 900 kronor. Behöver ni hjälp av ett juridiskt ombud och/eller bodelningsförrättare beror kostnaden på vad ombudets timkostnad är samt hur lång tid ombudet lägger ner.

Att skilja sig innebär tyvärr ofta en försämrad ekonomi eftersom man i regel går från två inkomster till en.  Det finns i vissa fall möjlighet att få ekonomisk hjälp för att anlita ett juridiskt ombud i frågor som hänger ihop med skilsmässan. Gäller det en vårdnadstvist är möjligheten stor att en större del av rättegångskostnaderna betalar av din hemförsäkring eller rättshjälpsmyndigheten. Gäller tvisten den ekonomiska bodelningen mellan er får du däremot i regel betala dina egna ombudskostnader. I det fall ni behöver använda er av en bodelningsförrättare så bekostar ni denna tillsammans.

Vad ingår i en bodelning?

Huvudregeln vid en bodelning mellan makar är att all egendom som makarna äger ingår. En vanlig missuppfattning är att makarna har rätt till varandras egendom eller att makarna tar del av varandras skulder. Så är inte fallet! Även då ett par är gifta med varandra så tillhör respektive egendom den som har köpt egendomen. Den andra maken har inte rätt till den fysiska egendomen utan endast halva värdet av egendomen.

Det finns flera saker som kan undantas vid en bodelning och det är exempelvis vissa former av pensionssparande och egendom som är enskild genom arv/gåva/äktenskapsförord.

Ta hjälp av en jurist

Behöver ni hjälp inför en kommande skilsmässa eller separation? Vill du veta vad du har rätt till? Boka in ett möte med oss på Fjällmans Juridik så ser vi över er situation.