Bodelning vid skilsmässa

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila
info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

Bodelning och skilsmässa i Göteborg med omnejd

Oavsett om ni går isär som vänner eller som ovänner är det bra att få hjälp av en jurist vid er bodelning. Ett skriftligt bodelningsavtal är bindande och alla skulder och tillgångar ska hanteras.Fjällmans juridik hjälper er med villkor, andelsberäkning, klassificering av giftorättsgods, lottläggning m.m. Våra samarbetspartners hjälper er med värdering av bostad, bohag, företag m.m. Med vår hjälp kan ni fokusera på det som är viktigt och undvika att bråka om onödiga saker.

Behöver ni/du hjälp inför eller under en pågående skilsmässa? Vill ni/du veta vad ni/du har rätt till? Boka in ett rådgivningsmöte med oss på Fjällmans Juridik så ser vi över er/din situation. Ett inledande rådgivningsmöte hos oss kostar 2 750 kr/h.

Bodelning vid skilsmässa

Efter äktenskapets slut ska makarnas egendomar och skulder regleras genom ett skriftligt bodelningsavtal. Genom att dela upp egendomar redan vid separationen har makarna inte gjort en rättslig bodelning.
De muntliga avtal och löften som lämnas är inte bindande.

Desto tidigare man gör en bodelning vid skilsmässa, ju större är chanserna att utfallet blir rättvist.

Vid mötet med Fjällmans Juridik berättar vi om gällande lagregler, ger råd och hjälper er med upprättandet av ert bodelningsavtal.

Bodelning under äktenskap

Bodelning kan även ske under bestående äktenskap. Genom en bodelning under äktenskap kan egendom överföras från den ena maken till den andre. Anledningarna till att man vill göra en bodelning under äktenskap kan exempelvis vara att man vill få klarhet i vem som äger vad eller att man vill göra en ekonomisk utjämning. På Fjällmans Juridik kan vi hjälpa er att upprätta en anmälan till Skatteverket om att ni vill göra en bodelning under pågående äktenskap. Vi kan vidare hjälpa er med den efterföljande bodelningen, och att söka lagfart för en fastighet som överflyttats från en make till den andre.

Egendomsvärdering

När man skiljer sig ska vardera makes tillgångar och skulder hanteras. Problemet är att man ofta inte är överens om hur olika egendomar ska värderas. Behöver ni/du hjälp med värderingen av ert/ditt bohag kontakta Elisabeth Kolosh 070-59 08 430, elisabeth@kolosh.se eller besök www.kolosh.se Behöver ni/du hjälp med värderingen av ert/ditt bolag kontakta Länia Företagsförmedling Charlotte Nilsson 0764-25 65 56, charlotte.nilsson@lania.se Behöver ni/du hjälp med värderingen av er/din bostad. Kontakta jurist hos oss.