Skilsmässa Göteborg

För att boka en tid med en jurist ring 031-310 93 90 eller maila info-juridik(a)fjallmans.se

Med hänvisning till vårt rådgivningsansvar svarar juristerna enbart på juridiska frågor vid besök.

 

Vid en skilsmässa väcks många frågor därför rekommendera vi på Fjällmans Juridik att man bokar ett inledande möte för att gå igenom er situation.

 

*Legitimering sker med bank-id.

Skilsmässa eller seperation?

Livet blir inte alltid som man tänkt sig. Kanske sa man en gång ”Vi kommer alltid att älska varandra”, men så fick allting ett slut. Kanske blev er dröm en mardröm. Oavsett om ni går isär som vänner eller som ovänner kan det kännas skönt att få hjälp av en jurist. Vad har respektive make rätt till? Hur bär vi oss åt? Med hjälp av en jurist kan ni fokusera på det som är viktigt och undvika att bråka om onödiga saker.

 

Behöver ni hjälp inför en kommande skilsmässa eller separation? Vill du veta vad du har rätt till? Boka in ett möte med oss på Fjällmans Juridik så ser vi över er situation. Fråga oss gärna om egendomsvärdering, andelsberäkning, lottläggning och bodelningsavtal.

 

* Legitimering sker med bank-id.

Hur skiljer man sig ?

Ska du ge gåvor till dina barn finns det anledning att fundera på om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte, om gåvan ska utgöra enskild egendom och om gåvan ska ges på särskilda villkor.

 

En gåva till barn anses enligt huvudregeln vara förskott på arv, om inte något annat skrivits i gåvobrevet eller i ditt testamente. När arvet sedan ska fördelas räknas gåvan av på ett särskilt sätt.

Vad börjar man med vid en skilsmässa?

Som sambo saknar du arvsrätt. Skulle din sambo avlida ärver dennes kvarvarande släktingar tillgångarna. Det enda du har rätt till är hälften av värdet på den bostad och det bohag ni köpt för gemensamt bruk. Vill ni som sambor ha ytterligare efterlevandeskydd måste ni upprätta ett testamente eller gifta er.

 

Om ni har barn från tidigare förhållanden bör ni även fundera över om barnet eller barnen ska få ut sitt arv efter sin förälder direkt, eller först efter att den efterlevande sambon avlidit.

Vad innebär brytdagen?

Enligt Ärvdabalken ärver makar varandra endast i vissa fall. Om ni som gifta har barn från tidigare förhållande eller äktenskap, ärver barnen i första hand – det kan göra att det finns anledning att upprätta ett testamente som reglerar hur och när arvet ska fördelas.

 

Vill du att någon utomstående ska ärva något, eller vill du att en specifik sak ska tilldelas någon vid arvskiftet? Då bör du reglera det i ett testamente.

Måste man göra en bodelning?

Ja, vid äktenskapsskillnad är det ett lagkrav att genomföra en bodelning. Det enda undantaget som finns är om makarna bara äger enskild egendom och därför inte har någon gemensam egendom att dela. En skriftlig bodelning är av stor vikt och en bevishandling för utomstående att makarna inte har några ekonomiska anspråk mot varandra vilket kan vara särskilt viktigt då någon av makarna vill köpa en bostad/ta lån eller liknande. Efter en skilsmässa har makarna rätt att begära bodelning under mycket lång tid, åtminstone upp till 15 år efter skilsmässan. Väntar man länge är det betydligt svårare att få fram vilka tillgångar och skulder som fanns på brytdagen varför vår rekommendation är att göra bodelningen i anslutning till skilsmässan.

Hur gör vi med barnen, vem får vårdnaden?

Efter en skilsmässa kommer vårdnaden om era barn automatiskt vara på samma sätt som då ni var gifta. I det fall att någon av er eller båda vill ändra på vårdnaden, boendet eller umgänget i och med skilsmässan sker detta i första hand genom att ni kommer överens med varandra om hur vårdnad osv. ska vara efter skilsmässan. Ni skriver då ett avtal om detta mellan er som familjerätten i er hemkommun ska godkänna. Efter deras godkännande är avtalet juridiskt bindande för er. Vår rekommendation vid separationer då barn är inblandade är att vårdnadshavarna alltid skriver avtal som reglerar omständigheterna kring barnet. Ju tydligare avtal desto bättre eftersom det minskar risken för framtida konflikter och otydligheter.

 

I det fall ni inte kan komma överens så är det en tvist i domstol som gäller. I det fall du önskar inleda en vårdnadstvist är det rekommenderat att du anlitar ett juridiskt ombud inriktad på vårdnadstvister som kan företräda dig genom hela processen. Det finns inget enkelt svar tyvärr på vem som får vårdnaden om barnet i en vårdnadstvist utan det beror på en mängd faktorer. Det viktigaste är dock att det ska bli bra för barnet och det är det domstolen utgår ifrån vid bedömningen om vårdnaden.

Hur lång tid tar det att skiljas?

Hur lång tid det tar innan skilsmässan är avslutad beror främst på om ni har betänketid eller inte. Det finns tre omständigheter som gör att ni får betänketid:

 

  • Om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.
  • Om minst en av makarna begär betänketid.
  • Om bara en av er vill skiljas

 

Betänketiden är minst 6 månader och högst 12 månader och räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot stämningen.

 

Har makarna ingen betänketid eller om betänketiden har gått ut och någon eller båda av makarna har begärt fullföljd av skilsmässan tar det oftast någon eller några veckor innan skilsmässan är genomförd hos tingsrätten.

Hur värderar man bostaden om den ena ska bo kvar?

Ni kan antingen själva komma överens om vilket värde ni anser att bostaden har. Ni kan också komma överens om vilken värderingsmetod ni vill använda för bostaden. Kan ni inte komma överens om bostadens värde är det lämpligt att utgå från bostadens marknadsvärde. Ni bestämmer här själva hur ni vill gå tillväga. Kanske ni båda nöjer er med att få en värdering utförd av en mäklare? Är ni mer oense om bostadens värde kan det vara lämpligt att anlita två eller tre mäklare och sedan utgå från ett snittvärde på dessa värderingar vid bestämmande av marknadsvärdet.

Vad kostar det att skilja sig?

Den enda obligatoriska kostnaden för en skilsmässa är ansökningskostnaden till tingsrätten på 900 kronor. Behöver ni hjälp av ett juridiskt ombud och/eller bodelningsförrättare beror kostnaden på vad ombudets timkostnad är samt hur lång tid ombudet lägger ner.

 

Att skilja sig innebär tyvärr ofta en försämrad ekonomi eftersom man i regel går från två inkomster till en. Det finns i vissa fall möjlighet att få ekonomisk hjälp för att anlita ett juridiskt ombud i frågor som hänger ihop med skilsmässan. Gäller det en vårdnadstvist är möjligheten stor att en större del av rättegångskostnaderna betalar av din hemförsäkring eller rättshjälpsmyndigheten. Gäller tvisten den ekonomiska bodelningen mellan er får du däremot i regel betala dina egna ombudskostnader. I det fall ni behöver använda er av en bodelningsförrättare så bekostar ni denna tillsammans.

Vad ingår i en bodelning?

Huvudregeln vid en bodelning mellan makar är att all egendom som makarna äger ingår. En vanlig missuppfattning är att makarna har rätt till varandras egendom eller att makarna tar del av varandras skulder. Så är inte fallet! Även då ett par är gifta med varandra så tillhör respektive egendom den som har köpt egendomen. Den andra maken har inte rätt till den fysiska egendomen utan endast halva värdet av egendomen.

 

Det finns flera saker som kan undantas vid en bodelning och det är exempelvis vissa former av pensionssparande och egendom som är enskild genom arv/gåva/äktenskapsförord.

Ta hjälp av en jurist

Behöver ni hjälp inför en kommande skilsmässa eller separation? Vill du veta vad du har rätt till? Boka in ett möte med oss på Fjällmans Juridik så ser vi över er situation.

Kontakta oss