Vilka tillgångar ingår i en bodelning vid äktenskapsskillnad?

När ett gift par har bestämt sig för att gå skilda vägar ska en ansökan om äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Därefter ska en bodelning göras. Bodelning innebär att makarnas tillgångar och skulder ska fördelas mellan dem. Lagstiftarens tanke är att tillgångarna och skulderna ska delas lika mellan makarna. De tillgångar som ingår i en […]

filler 5

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quae earum ratione dolore, quos incidunt ipsa suscipit accusamus quasi natus enim hic sapiente architecto omnis. Odio vitae suscipit itaque deserunt, deleniti dolore repellat rerum? Sed in autem nostrum omnis, esse magni! Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Vel facilis ab, rem tenetur nesciunt nisi! […]