Förvara din handling säkert

Har du skrivit ditt testamente? Bra! Men vet du var du har ditt testamente? Om ditt testamente inte kommer fram den dag du har avlidit så har du upprättat det i onödan. Vad är vitsen med att upprätta en viktig handling om den inte kommer fram den dag den behövs?

Vi på Fjällmans bevarar dina viktiga handlingar åt dig. Vår testamentesförvaring är uppkopplad mot Skatteverket. Den dag du avlider får vi information om det från Skatteverket. Vi tar då fram en kopia på ditt testamente och ger till dödsboet. På så sätt kan du vara säker på att testamentet kommer fram.