Gåva – förskott på arv?

Har du gett en stor summa pengar, en bil, ett hus eller liknande till din dotter/son? Eller har du fått en stor summa pengar, en bil, ett hus eller liknande av din pappa eller mamma? Vad kan hända när föräldern sedan dör?

Man talar om en gåvogivare (den som ger gåvan) och en gåvotagare (den som tar emot gåvan).  Om gåvogivaren är en förälder och gåvotagaren är barn till gåvogivaren kan detta göra att arvsregler aktualiseras. En regel som vi tar upp i detta inlägg är regeln om så kallat förskott på arv. Huvudregeln är att gåvor som har getts till en bröstarvinge (med andra ord ett barn till gåvogivaren) ska räknas av på arvet för berörd bröstarvinge. Detta gäller så länge man inte skrivit något annat då gåvan gavs eller om det med hänsyn till andra omständigheter måste vara menat att gåvan inte utgör förskott på arv. Vad innebär förskott på arv? Det innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet ska fördelas, detta som kompensation till övriga barn för den gåva som getts.

Givandet av gåvor är en vanlig orsak till meningsskiljaktigheter vid en arvsfördelning och vissa oklarheter kan man förhindra med förebyggande juridik. Ta juridisk rådgivning innan du ger en gåva för att få klarhet i vilka regler som kan aktualiseras och vad man själv kan göra för att minimera bråk i framtiden.