Konflikter vid bouppteckning och arvskifte

Det är tyvärr vanligt att det uppstår konflikter mellan dödsbodelägarna under processen med bouppteckning och arvskifte. En vanlig orsak till konflikter är fördelning av lösöre, det vill säga möbler, tavlor, smycken, eller liknande som finns i våra hem. Vi får ofta frågan om vad man har rätt till att få eller att göra. Den största nöten att knäcka i detta sammanhang det är att man måste komma överens. Kan man inte komma överens kan man behöva ansöka om en boutredningsman genom tingsrätten, något som både är tidskrävande och kostsamt.

Vill man så kan man få den avlidnes lösöre värderat av en värderingsman/kvinna, och detta underlag kan underlätta lottläggningen.