Möt vår jurist Jessica Stjernholm

Jag heter Jessica Stjernholm. Jag tog examen från juristprogrammet här i Göteborg 2014 och jobbar nu med ekonomisk familjerätt. Jag har varit på Fjällmans i snart två år och jag jobbar framförallt med bouppteckningar och arvskiften. Det bästa med mitt jobb är utmaningen i att alla ärenden är olika och omväxlingen som finn i mitt jobb. Eftersom vi även förvaltar dödsbon kan en dag innehålla allt från ett bouppteckningsmöte till att sälja en bil. Det svåraste med jobbet som familjejurist är att vi måste förmedla viktig och ofta komplicerad juridisk information till kunderna och när man som kund kommer till oss befinner man sig i en mycket känslig situation, vilket ställer höga krav på oss som kommunikatörer. Om jag skulle ge mina kunder några goda råd skulle det bli, tänk igenom din situation och prata med en jurist om hur du kan påverka den. Genom att upprätta handlingar nu, så som testamente eller anteckna önskemål om den egna begravningen, kan du bespara de anhöriga mycket oro och avvärja konflikter.