Skydd för den efterlevande maken

Det finns en rättsregel i äktenskapsbalken 12:2 som innebär att för det fall ett äktenskap upplöses på grund av dödsfall har den efterlevande maken rätt att behålla sitt giftorättsgods för sig själv vid bodelningen. Regeln är en bodelningsregel, men det är bra om den omnämns redan i bouppteckningen.  Prata med en jurist om du önskar veta mer om reglen!