Skriva ett testamente efter ett videomöte per telefon

Just nu får vi många förfrågningar om att skriva testamenten och framtidsfullmakter till närstående som har blivit sjuka.

För att vi ska kunna hjälpa till med det krävs det att vi kan träffa vår klient över ett videomöte. Det är enkelt och kan ske via telefon, Ipad eller dator. Vid mötet legitimerar vi klienten och stämmer av vad klienten vill.

Innehållet i den handling som upprättas är klientens angelägenhet. Klienten behöver inte visa upp handlingen eller redogöra för handlingens innehåll.

Vanliga frågor

Vår anhörig är så sjuk att denne inte kan medverka vid ett videomöte, kan ni hjälpa oss ändå?

Nej tyvärr.

Varför kan ni inte hjälpa oss? Vi vet vad den sjuke vill.

Det räcker tyvärr inte med att ni intygar det, vi behöver tala med vår klient.

Vår anhörig ligger inlagd med Covid-19, hur ska vi göra med testamentet som ska bevittnas?

Det är ett vanligt problem som vi inte har ett bra svar på!

Utan bevittning är testamentet som huvudregel ogiltigt.

Övrigt

Trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning?

För oss är det viktigt att inte medverka till att upprätta handlingar där omständigheterna vid handlingen tillkomst kan ifrågasättas senare.

Tips ifrån oss jurister på Fjällmans Juridik

Skriv din viktiga handlingar innan du blir sjuk och förvara dem på ett säker ställe. Vi erbjuder förvaring mot en engångskostnad.