Undvik fallgroparna vid upprättandet av en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en handling som gäller i framtiden om du på grund av sjukdom, psykiskohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska ochpersonliga angelägenheter. En framtidsfullmakt innebär således att du själv kan välja en personsom du känner väl och litar på som kan företräda dig i framtiden istället för […]

Föreläsningar på Seniorfestivalen 2024

Seniorfestivalen 2024 Vi på Fjällmans Juridik deltar återigen på Seniorfestivalen i Göteborg mellan den 20:e och22:a mars för att erbjuda våra tjänster till seniorer som önskar utforska juridiska aspekter avlivsplanering och familjerätt. Vi öppnar vår monter C 03:39 mellan kl. 10:00 och 16:00 förfrågor och diskussion med våra erfarna jurister. Vi presenterar även tre exklusiva […]