Möt vår jurist: Moa Berglund

Vem är du? Jag heter Moa Berglund. Jag arbetar med ekonomisk familjerätt, främst med dödsbon men även upprättande av handlingar. Hur länge har du arbetat på fjällmans Juridik? Jag har varit en del av Fjällmansgänget sedan hösten 2015. Vilka avtal arbetar du med just nu? Just nu är det mest dödsbon och förvaltning av dödsbon […]

EVENTKALENDER 2018

Som Sveriges modernaste juristföretag vill Fjällmans Juridik vara tillgängliga för vanliga människor. Vi erbjuder därför regelbundet kostnadsfria föreläsningar och event där vi svarar på era juridiska frågor. Vi talar gärna om testamenten, bouppteckningar, samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och bodelning. Om ditt företag, din klubb, ditt nätverk eller din förening vill att vi kommer ut och föreläser för er, […]

Ändra ditt testamente

Var det länge sedan du skrev ditt testamente? Om svaret blir ja vill vi att du plockar fram ditt testamente och läser igenom det. Fundera kring detta: Hur ser din familjesituation ut idag? Har din civilstatus förändrats? Finns det nya barn med i bilden? Har någon närstående avlidit? Har dina nära relationer förändrats? Har din egendomsbild […]

I behov av testamente?

I dagens läge består de flesta familjer av dina, mina och våra barn, vilket ofta kräver ett testamente för att skapa extra trygghet. Är ni gifta och har barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att få ut hela sin arvslott direkt när föräldern avlider.  Det kan göra att det blir […]

Seniormässa i Ale

Torsdag den 2 november träffar ni Fjällmans Juridik på Seniormässan i Ale Kulturrum i Nödinge mellan kl. 10:00-14:00. Mässbesökare erhåller 15 % på framtidsfullmakter. Passa på att ställa din frågor och ta gärna med gamla testamenten för genomläsning.

En skyldighet att bodela

Äktenskapsbalken 9 kap. 1 § När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. 9 kap. 3 § Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin […]

Gåva och arv i äktenskapsförord

Om du ärver eller får 100 000 kr i gåva av dina föräldrar ska dessa ingå i din bodelning om du skiljer dig.  Det betyder att din partner får 50 000 kr. Visste du att man kan skriva att gåvor och arv ska vara enskild egendom i ett äktenskapsförord? Även om ni går in med […]

Juridik är ”dyrt”

Dyrt, ett ord vi sällan använder. Vad som är dyrt är högst subjektivt. Är din bostad på två miljoner dyr? Är din bil för 100 000 kr dyr? är din tv för 10 000 kr dyr? Är maten du köper varje månad dyr?  För oss är välformulerade juridiska avtal någonting prisvärt och värdefullt. Om du […]

Dina omständigheter formar ditt avtal

Du är som en sten som kastats i vattnet. Runt dig bildas det ringar. Ringarna är din barn, deras barn, dina syskon, dina föräldrar, deras föräldrar osv. Ringarna är också allt du har gjort i ditt liv och allt du kommer att göra. Varje val du gjort. Varje nej. Varje ja. Ringarna är dina omständigheter […]

En fysisk person?

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Av […]