Undvik fallgroparna vid upprättandet av en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en handling som gäller i framtiden om du på grund av sjukdom, psykiskohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska ochpersonliga angelägenheter. En framtidsfullmakt innebär således att du själv kan välja en personsom du känner väl och litar på som kan företräda dig i framtiden istället för […]

SENIORMÄSSA I GÖTEBORG

FJÄLLMANS JURIDIK ÄR PÅ SENIORMÄSSAN FÖR ATT BESVARA DINA FRÅGOR Den 14-16 mars träffar du Fjällmans juridiks jurister i monter C 03:39 på Seniormässan i Göteborg. Öppettiderna för mässan är kl. 10:00-16:00. Fjällmans erbjuder även tre kostnadsfria föreläsningar under mässan (föreläsningslokal framgår av mässprogram på plats) 14 mars kl. 13:00-13:20. Föreläsning: Testamente Ett samtal kring […]

Föreläsning familjerätt

Fjällmans Juridik bjuder in till årets familjerättsvecka. Mellan den 12 och den 14 oktober 2022 sänder Fjällmans Juridik kostnadsfria föreläsningar inom familjerätt. Föreläsningarna handlar bland annat om framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning vid skilsmässa samt vårdnad och umgänge. Du bokar din plats i vår eventkalender. Varje föredrag bokas separat. Föreläsningarna är tillgänglig fram till kl. […]

Vet dina anhöriga var du förvarar ditt testamente?

Skulle testamentet försvinna i en flytt, brand eller ligger längst ner i en byrålåda där ingen hittar det kommer inte din vilja att styra. Det finns inget centralt register för viktiga handlingar. För att säkerställa att handlingarna kommer fram den dag du avlider erbjuder vi arkivering, förvaring och bevakning av testamenten och andra viktiga handlingar. […]

Skriva ett testamente efter ett videomöte per telefon

Just nu får vi många förfrågningar om att skriva testamenten och framtidsfullmakter till närstående som har blivit sjuka. För att vi ska kunna hjälpa till med det krävs det att vi kan träffa vår klient över ett videomöte. Det är enkelt och kan ske via telefon, Ipad eller dator. Vid mötet legitimerar vi klienten och […]

Ny föreläsningar nästa år

Fjällmans Juridik vill tacka alla som deltagit vid våra event och föreläsningar under hösten. Nya föreläsningar kommer att läggas upp vår i föreläsningskalender i början av 2020. Om ni tycker att våra föreläsningar är intressanta får ni gärna dela/rekommendera dem till er vänner och bekanta. Familjerätt är viktigt och vi hoppas att alla som vill […]

Nytt rättsfall från Högsta Domstolen, ”den betalande sambon”

Högsta Domstolen avgjorde i februari ett ärende som klargör vad som gäller när en sambo investerar pengar i egendom som ägs av den andre sambon. Bodelning av samboegendom När sambor separerar har en sambo rätt att begära bodelning. Bodelningen innebär att samborna delar lika på det som är samboegendom. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden […]

Vem ärver mig?

I vår vardag händer det att vi ställer frågan till personer vi träffar om de vet vem som ärver när de dör. Dessvärre möter vi stor osäkerhet på den frågan. Vi önskar idag i bloggen förtydliga detta. Arvsrätten i Sverige delar upp arvingar i tre stycken så kallat ”arvsklasser”. I den första arvsklassen finner vi […]

Examensuppsats – framtidsfullmakter

Jag heter Sara Hellman, är 23 år gammal och kommer från ett litet samhälle i Dalsland som heter Bengtsfors. Jag har precis påbörjat min sista termin på Juristprogrammet i Göteborg vilket innebär att jag skall skriva min examensuppsats nu under vårterminen. Jag kommer att skriva min uppsats här på Fjällmans Juridik och ämnet för min uppsats […]