Vi skiljer oss som vänner

Ni har bestämt er, ni är muntligen överens om hur ni vill dela era saker, vem som ska ta över bostaden och hur mycket ersättning den som flyttar ska få. Nu fattas det bara att skriva ett bodelningsavtal. Här kan Fjällmans Juridik hjälpa er.  Vi träffas för ett rådgivningsmöte där ni berättar vad ni kommit […]

Vet dina anhöriga var du förvarar ditt testamente?

Skulle testamentet försvinna i en flytt, brand eller ligger längst ner i en byrålåda där ingen hittar det kommer inte din vilja att styra. Det finns inget centralt register för viktiga handlingar. För att säkerställa att handlingarna kommer fram den dag du avlider erbjuder vi arkivering, förvaring och bevakning av testamenten och andra viktiga handlingar. […]

Vilka tillgångar ingår i en bodelning vid äktenskapsskillnad?

När ett gift par har bestämt sig för att gå skilda vägar ska en ansökan om äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Därefter ska en bodelning göras. Bodelning innebär att makarnas tillgångar och skulder ska fördelas mellan dem. Lagstiftarens tanke är att tillgångarna och skulderna ska delas lika mellan makarna. De tillgångar som ingår i en […]

Skriva ett testamente efter ett videomöte per telefon

Just nu får vi många förfrågningar om att skriva testamenten och framtidsfullmakter till närstående som har blivit sjuka. För att vi ska kunna hjälpa till med det krävs det att vi kan träffa vår klient över ett videomöte. Det är enkelt och kan ske via telefon, Ipad eller dator. Vid mötet legitimerar vi klienten och […]

Direktsänd föreläsning – Årets viktigaste dag

Kostnadsfri föreläsning Tack till alla som deltog vid vår livesända webbföreläsning och tack till Ljudmedmera för fin produktion. Tack vare det otroliga gensvaret efter föreläsningen har vi nu planerat in en extra föreläsning den 19 maj. Sprid gärna ordet om våra föreläsningar och kom ihåg att ta hand varandra. / Sara Hellman och Desiree Lilliehöök. […]

Om jag har blivit sjuk vad ska jag göra?

Om du insjuknat i Covid-19 och vill skriva ett testamente är det viktigt att du tar kontakt med oss direkt. Ditt tillstånd kan snabbt försämras och vi kan enbart hjälpa dig så länge som vi kan tala med dig. Det är viktigt att du fortfarande har förmåga att förstå och besvara enklare frågor så att […]

Behöver vi ett testamente om vi är gifta?

Enligt Ärvdabalken, lagen som styr hur ens kvarlåtenskap ska fördelas, ärver makar varandra framför gemensamma barn samt framför arvingar i andra och tredje arvsklassen. Men om det däremot finns särkullbarn ärver särkullbarnen direkt. Giftermålet är således inget skydd mot ens makes särkullbarn. Om man vill att ens make ska ärva istället för ens barn behöver […]

Ny föreläsningar nästa år

Fjällmans Juridik vill tacka alla som deltagit vid våra event och föreläsningar under hösten. Nya föreläsningar kommer att läggas upp vår i föreläsningskalender i början av 2020. Om ni tycker att våra föreläsningar är intressanta får ni gärna dela/rekommendera dem till er vänner och bekanta. Familjerätt är viktigt och vi hoppas att alla som vill […]

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakt i kraft. Nu kan du själv välja vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen den dag du inte längre kan fatta dina egna beslut. Fullmakten utgör ett alternativ till god man och förvaltare och ger dig möjlighet att själv planera din framtid. […]